Ważne informacje i materiały dla rodziców

..

Zmiana siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Katalog praw rodziców

Realizacja Wyprawki Szkolnej NA ROK SZKOLNY 2016/2017

INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM W RAMACH MYSŁOWICKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, MIESZKAŃCÓW MYSŁOWIC NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

RODZINA 500+

RODZINA 500+ - INFORMACJE

DOPALACZE-NARKOTYKI- KILKA DOBRYCH PORAD

SPRAWDZIAN SZÓ¦TOKLASISTY- KILKA DOBRYCH PORAD

LIST OTWARTY PEDAGOGA SZKOLNEGO DO RODZICÓW - CZYTANIE

Uchwała nr X/128/15 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie przyjęcia „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”

Uchwała nr X/129/15 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”

List rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

List Jadwigi Wi¶niewskiej - Poseł do Parlamentu Europejskiego

List Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego

EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIˇZKÓW RODZICÓW

ZNACZENIE KAR I NAGRÓD

Kiedy dziecko może otrzymać pomoc pedagogiczno - psychologiczn±?

Dane teleadresowe Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dekalog dobrego rodzica

Dobry start - Jak pomóc czwartoklasi¶cie w nauce?

Jak mówić, eby dziecko słuchało i jak słuchać, żeby dziecko mówiło - czyli jak pomóc dzieciom, żeby radziły sobie z własnymi uczuciami?

50 rad dla rodziców - Jak wł±czyć się w edukację własnego dziecka?

Jak przygotować dziecko do pierwszego, obowi±zkowego w życiu egzaminu jakim jest test szóstoklasisty?

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

CZYM DZIECKO ŻYJE

WPŁYW CZYTANIA NA DZIECKO

LIST PEDAGOGA SZKOLNEGO DO RODZICÓW