Ważne informacje i materiały dla rodziców

..

..

Ogólne warunki ubezpieczenia
Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2019/2020
TYPY INTELIGENCJI – JAK ROZWIJAĆ INTELIGENCJĘ DZIECKA?
Kary i nagrody w wychowaniu – list otwarty pedagoga szkolnego

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Plakat MEN - Rekrutacja

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

List otwarty pedagoga do rodziców - 30 październik 2018r

TORNISTER UCZNIA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Katalog praw rodziców

RODZINA 500+

RODZINA 500+ - INFORMACJE

DOPALACZE-NARKOTYKI- KILKA DOBRYCH PORAD

LIST OTWARTY PEDAGOGA SZKOLNEGO DO RODZICÓW - CZYTANIE

Uchwała nr X/128/15 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie przyjęcia „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”

Uchwała nr X/129/15 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”

EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

ZNACZENIE KAR I NAGRÓD

Kiedy dziecko może otrzymać pomoc pedagogiczno - psychologiczną?

Dekalog dobrego rodzica

Dobry start - Jak pomóc czwartoklasiście w nauce?

Jak mówić, eby dziecko słuchało i jak słuchać, żeby dziecko mówiło - czyli jak pomóc dzieciom, żeby radziły sobie z własnymi uczuciami?

50 rad dla rodziców - Jak włączyć się w edukację własnego dziecka?

CZYM DZIECKO ŻYJE

WPŁYW CZYTANIA NA DZIECKO

LIST PEDAGOGA SZKOLNEGO DO RODZICÓW