Ważne informacje i materiały dla rodziców

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MYSŁOWICACH SKIERWOANA DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Powrót do szkoły po okresie nauki zdalnej i wakacjach - porady i wskazówki dla rodziców

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

List pedagoga szkolnego do rodziców i uczniów na temat depresji

TYPY INTELIGENCJI – JAK ROZWIJAĆ INTELIGENCJĘ DZIECKA?
Kary i nagrody w wychowaniu – list otwarty pedagoga szkolnego

Zarz±dzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Rady Miasta w sprawie okre¶lenia kryteriów rekrutacji

TORNISTER UCZNIA

Katalog praw rodziców

RODZINA 500+

RODZINA 500+ - INFORMACJE

DOPALACZE-NARKOTYKI- KILKA DOBRYCH PORAD

LIST OTWARTY PEDAGOGA SZKOLNEGO DO RODZICÓW - CZYTANIE

Uchwała nr X/128/15 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie przyjęcia „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”

Uchwała nr X/129/15 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”

EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIˇZKÓW RODZICÓW

ZNACZENIE KAR I NAGRÓD

Kiedy dziecko może otrzymać pomoc pedagogiczno - psychologiczn±?

Dekalog dobrego rodzica

Dobry start - Jak pomóc czwartoklasi¶cie w nauce?

Jak mówić, eby dziecko słuchało i jak słuchać, żeby dziecko mówiło - czyli jak pomóc dzieciom, żeby radziły sobie z własnymi uczuciami?

50 rad dla rodziców - Jak wł±czyć się w edukację własnego dziecka?