Nasze dokumenty


STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
REGULAMIN UCZNIA
PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
PROGRAM WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016-2017
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2016-2017
ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO


ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


ZASADY OCENIANIA Z HISTORII


ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI


ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY


ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI


ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI


ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI


ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH


ZASADY OCENIANIA Z RELIGII


ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


ZAŁATWIANIE SPRAW

Sekretarka

Pracownik sekretariatu: p. Agnieszka Sorek
SEKRETARIAT SZKOLNY czynny w godz. 7.30 do 15.30