Nasze dokumenty


Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesław Prusa w Mysłowicach z dnia 26.10.2020r.w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
STATUT SZKOŁY
Uchwała Rady Pedagogicznej
Uchwała nr III/2018/2019 Rady Pedagogicznej
Uchwała nr VI/2018/2019 Rady Pedagogicznej
Uchwała nr VII/2019/2020 Rady Pedagogicznej
REGULAMIN UCZNIA
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2021/2022
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2021/2022
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


ZAŁATWIANIE SPRAW

Sekretarka

Pracownik sekretariatu: p. Alicja Piędzioch
SEKRETARIAT SZKOLNY czynny w godz. 7.30 do 15.30