Nasze dokumenty


STATUT SZKOŁY
Uchwała Rady Pedagogicznej
REGULAMIN UCZNIA
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2017/2018
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2017/2018
ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO


ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


ZASADY OCENIANIA Z HISTORII


ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY


ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII


ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII


ZASADY OCENIANIA Z CHEMII


ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI


ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI


ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI


ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI


ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI


ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH


ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI


ZASADY OCENIANIA Z RELIGII


ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


ZAŁATWIANIE SPRAW

Sekretarka

Pracownik sekretariatu: p. Alicja Piędziochk
SEKRETARIAT SZKOLNY czynny w godz. 7.30 do 15.30