PROCEDURY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYSŁOWICACHPROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE POTWIERDZENIA ZAKAŹENIA KORONAWIRUSEM UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W
PROCEDURA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE WYWOŁANE COVID-19
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE CZASOWEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURA ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZASIE EPIDEMII
PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19