PROCEDURY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYSŁOWICACHREGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH W CZASIE PANDEMII COVID-19
PROCEDURY I ZASADY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO I ZDALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE CZASOWEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURA ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZASIE EPIDEMII
PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19