Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Do Rady Rodziców należą przedstawiciele Rad Oddziałowych wszystkich klas naszej szkoły. Rada wybierana jest na początku każdego roku szkolnego i pełni swoje obowiązki, zgodnie z regulaminem do końca każdego roku szkolnego.
PREZYDIUM RADY RODZICÓW
p. Karolina Karpińska - przewodnicząca
p. Krzysztof Bialic - zastępca przewodniczącej
p. Karolina Knapek - sekretarz
p. Patrycja Grysik - skarbnik

Komisja Rewizyjna
p. Magdalena Niechaj - przewodnicząca
p. Mariusz Wolski - członek
p. Dominika Kasperczyk - członek