Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Do Rady Rodziców należą przedstawiciele Rad Oddziałowych wszystkich klas naszej szkoły. Rada wybierana jest na początku każdego roku szkolnego i pełni swoje obowiązki, zgodnie z regulaminem do końca każdego roku szkolnego.
PREZYDIUM RADY RODZICÓW
p. Sylwia Osmańska - przewodnicząca
p. Patrycja Grysik - zastępca przewodniczącej
p. Ewa Maluga - sekretarz
p. Krzysztof Bialic - skarbnik

Komisja Rewizyjna
p. Dorota Wojciechowska - przewodnicząca
p. Magdalena Niechaj - członek
p. Magdalena Dziurzyńska - członek