Realizowane projekty i programy

Innowacja pedagogiczna - Żyj zdrowo i bezpiecznie

PROJEKT BIZU TO MY"

PROJEKT RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT SZEŚCIOLATKI W SZKOLE

Ankieta dyrektora szkoły cz.1

Ankieta dyrektora szkoły cz.2

Ankieta Rady Rodziców cz.1

Ankieta Rady Rodziców cz.2

List Ministra Edukacji Narodowej do rad rodziców w szkole
List Ministra Edukacji Narodowej do rad rodziców w przedszkolu

PROJEKT "EURO-indywidualizacja"

PROJEKT EDUKACYJNY Z PRZYRODY "Żyję zdrowo kolorowo"