Realizowane projekty unijne

„ O projekcie - WYSOKIE KOMPETENCJE W MYSŁOWICKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

O¦WIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych""

„ O projekcie - AKTYWNA TABLICA”

ROZPORZˇDZENIE RADY MINISTRÓW