Realizowane projekty unijne

„ O projekcie - WYSOKIE KOMPETENCJE W MYSŁOWICKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„ O projekcie - AKTYWNA TABLICA”

ROZPORZˇDZENIE RADY MINISTRÓW