Nowe zasady rekrutacji

Zarządzenie nr 30/20 Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu w roku szkolnym 2020/2021