Nowe zasady rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 49 / 21 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY DZIECKA, KTÓRE ZAMIESZKUJE W JEJ OBWODZIE w roku szkolnym 2022/2023

KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY DZIECKA, KTÓRE ZAMIESZKUJE POZA OBWODEM w roku szkolnym 2022/2023