Spis treści

ZDALNE NAUCZANIE

Zdalne nauczanie-informacja dla rodziców

Porady dla rodziców-organizacja nauczania w domu

Zdalne nauczanie, a bezpieczeństwo w sieci

Zdalna Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Karty Pracy do wirtualnych zajęć z pedagogiem dla uczniów klas I-III

Karty Pracy do wirtualnych zajęć z pedagogiem dla uczniów klas IV-VIII

Ćwiczenia w ramach wirtualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III

Ćwiczenia w ramach wirtualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas IV-VIII

Zdalne nauczanie -zajęcia rewalidacyjne

Łamigłówki

Ćwiczenia pobudzające kreatywność i twórcze myślenie

Kodowanie strzałkowe i dyktanda graficzne

Wirtualna Biblioteka

Wirtualna Biblioteka dla uczniów klas I-III

Wirtualna Wypożyczalnia Biblioteki Szkolnej dla uczniów klas IV-VIII

Wirtualna Świetlica

Kreatywny czas wolny

Zajęcia logopedyczne - materiały pomocnicze dla Rodziców

Logopedyczne zajęcia rewalidacyjne-materiały dla Rodziców