WAŻNE INFORMACJE

1.KRONIKA SZKOLNA

2.WAŻNE INFORMACJE BIEŻĄCE

3.REKOLEKCJE

4.DZIEŃ OTWARTY


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego {Dz.U.186 poz. 1245 z późn.zm} Dyrektor Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są: 02 listopada 2017r, 22 grudnia 2017r,02 maja 2018r, 04 maja 2018r, 1 czerwca 2018r. Jednocześnie informujemy, że w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

.......