WAŻNE INFORMACJE

1.ZEBRANIA Z RODZICAMI

2.REKOLEKCJE

3.DZIEŃ OTWARTY


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego {Dz.U.186 poz. 1245 z późn.zm} Dyrektor Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są: 02 listopada 2018r, 21 grudnia 2018r,15, 16, 17 kwietnia 2019r - egzamin ósmoklasisty, 02 maja 2019r, 31 maja 2019r. Jednocześnie informujemy, że w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

.......